Szablony artykułów

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY:

Położna prowadzi:

 • edukację kobiet w ciąży w tym kobiet z wysokiego ryzyka z częstotliwością nie większą niż:

  1 raz w tygodniu w okresie od 21  do 31  tygodnia ciąży,
  2 razy w tygodniu w okresie od 32  tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.
 • przygotowuje kobiety do porodu w tym do porodu rodzinnego  - szkoła rodzenia; od 21 tyg. ciąży do terminu rozwiązania.

Do Porodu Należy mieć ze sobą:

Do porodu nie jest potrzebne skierowanie.

 • karta przebiegu ciąży;
 • dokument tożsamości,dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach kreślonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398);
 • oryginalny wynik grupy krwi;
 • inne wyniki badań (GBS), konsultacji wykonanych w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży;
 • plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową POZ;

Rzeczy dla siebie

 • szlafrok;
 • kapcie, klapki pod prysznic;
 • skarpetki;
 • biustonosz do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki laktacyjne do biustonosza,
 • przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki,opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie;
 • nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania);
 • kubek lub filiżankę, sztućce;
 • dwa ręcznik;
 • koszule nocne do karmienia piersią 2 sztuki;
 • koszula do porodu umożliwiająca karmienie piersią 1 sztuk;
 • woda źródlana w butelce;
 • jednorazowe majtki 5 sztuk;
 • wkładki poporodowe.

OPIEKA NAD MATKĄ I NOWORODKIEM:

Po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42 dnia po porodzie)
i noworodkiem do ukończenia szóstego tygodnia życia.

Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych.

Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić: postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią,pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej,profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka:

 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie,
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

POŁOŻNA SPRAWUJE OPIEKĘ NA KOBIETĄ NA KAŻDYM ETAPIE JEJ ŻYCIA – W CIĄŻY, W POŁOGU, W OKRESIE DORASTANIA I MENOPAUZY. W ZDROWIU I W CHOROBIE

OPIEKA POŁOŻNEJ NAD KOBIETĄ PO OPERACJI:

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.
Do obowiązków położnej należą między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 • płukanie pochwy,
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami


OPIEKA POŁOŻNEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE MENOPAUZY:

Menopauza to dla wielu kobiet czas specyficznych dolegliwości ginekologicznych i psychicznych. Do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania.

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA:

W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą:

 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego - położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.


OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ POŁOŻNE POZ:

Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.
Rejestracja pacjentek położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych położna uzgadnia termin wizyty z pacjentką.

 

..: Deklaracja wyboru położnej :. 


Organizacja udzielania świadczeń w poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

Personel gabinetu:

Urszula Grabarczyk - nr telefonu: 607 901 241

Maria Klińska - nr telefonu: 607 901 224

Godziny funkcjonowania gabinetu: 

 
  w gabinecie: w terenie:
poniedziałek:   8:00 - 10:00 10:00 - 15:35
wtorek: 15:00 - 17:00   8:00 - 15:00
środa:   8:00 - 10:00 10:00 - 15:35
czwartek:   8:00 - 10:00 10:00 - 15:35
piątek   8:00 - 10:00 10:00 - 15:35

 

 

 

Kierownik Sali Porodowej – Janusz Karaszewski 

Oddziałowa Sali Porodowej – Ewa Groncik

„Czas ciąży to dla kobiety wyjątkowy okres w którym zmienia się jej ciało i psychika, czas wyciszenia
i skupienia na sobie i nienarodzonym dziecku, czas na pokonanie własnych lęków i niepokojów związanych z nadchodzącą zmianą. Poród zaś jest jednym z najważniejszych momentów w jej życiu. Jest to czas ogromnego wysiłku, ale także ogromnej wrażliwości i niepowtarzalnych emocji.”

Warunki na sali porodowej:

 • dwa niezależne nowoczesne łóżka porodowe dające możliwość różnych pozycji porodowych, oddzielone ścianką;
 • sala operacyjna przeznaczona do wykonywania cięć cesarskich;
 • dodatkowe wyposażenie umożliwiające poród aktywny: piłka, worek sako,poręcze wspomagające;
 • możliwość nieodpłatnego porodu rodzinnego( w okresie jesienno-zimowym wymagane jest obuwie zmienne;)
 • naturalne metody łagodzenia bólu pod okiem położnej np.: techniki relaksacyjne i oddechowe,imersja wodna w I okresie porodu ,masaż odcinka krzyżowo-lędźwiowego, chodzenie, przyjmowanie dogodnych i wspomagających poród pozycji;
 • farmakologiczne metody łagodzenia bólu;
 • akceptacja i realizacja planu porodu;
 • ochrona krocza;
 • nacięcie stosowane tylko w sytuacjach tego wymagających np.: zagrażające pęknięcie ( mało elastyczne tkanki),zagrożenie zdrowia dziecka,prognostycznie duże dziecko i.t.p.;
 • lewatywa i golenie krocza wykonywane nie rutynowo, wyłącznie za zgodą rodzącej lub na jej życzenie;możliwość pobrania krwi pępowinowej podczas porodu

opieka okołoporodowa zgodna ze „Standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”

Tryb pracy:

Świadczenia na sali porodowej udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego).

Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Dokumenty i wyniki badań

Do porodu nie jest potrzebne skierowanie.

Należy mieć ze sobą:

 • karta przebiegu ciąży;
 • dokument tożsamości,dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach kreślonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398);
 • oryginalny wynik grupy krwi;
 • inne wyniki badań (GBS), konsultacji wykonanych w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży;
 • plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową POZ.

Rzeczy dla siebie

 • szlafrok;
 • kapcie, klapki pod prysznic;
 • skarpetki;
 • biustonosz do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki laktacyjne do biustonosza,
 • przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki,opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie;
 • nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania);
 • kubek lub filiżankę, sztućce;
 • dwa ręcznik;
 • koszule nocne do karmienia piersią 2 sztuki;
 • koszula do porodu umożliwiająca karmienie piersią 1 sztuk;
 • woda źródlana w butelce;
 • jednorazowe majtki 5 sztuk;
 • wkładki poporodowe.

Telefony:

Położne 63 26 26 180

Zadania oddziału:

 • Całodobowa opieka okołoporodowa nad rodzącymi z porodów fizjologicznych i patologii ciąży oraz stanów naglących w położnictwie ,zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowe(Dz.U. 2018 poz. 1756)
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w sali porodowej.
 • Doskonalenie zawodowe położnych.
 • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.