Kierownik Sali Porodowej – Janusz Karaszewski 

Oddziałowa Sali Porodowej – Ewa Groncik

„Czas ciąży to dla kobiety wyjątkowy okres w którym zmienia się jej ciało i psychika, czas wyciszenia
i skupienia na sobie i nienarodzonym dziecku, czas na pokonanie własnych lęków i niepokojów związanych z nadchodzącą zmianą. Poród zaś jest jednym z najważniejszych momentów w jej życiu. Jest to czas ogromnego wysiłku, ale także ogromnej wrażliwości i niepowtarzalnych emocji.”

Warunki na sali porodowej:

 • dwa niezależne nowoczesne łóżka porodowe dające możliwość różnych pozycji porodowych, oddzielone ścianką;
 • sala operacyjna przeznaczona do wykonywania cięć cesarskich;
 • dodatkowe wyposażenie umożliwiające poród aktywny: piłka, worek sako,poręcze wspomagające;
 • możliwość nieodpłatnego porodu rodzinnego( w okresie jesienno-zimowym wymagane jest obuwie zmienne;)
 • naturalne metody łagodzenia bólu pod okiem położnej np.: techniki relaksacyjne i oddechowe,imersja wodna w I okresie porodu ,masaż odcinka krzyżowo-lędźwiowego, chodzenie, przyjmowanie dogodnych i wspomagających poród pozycji;
 • farmakologiczne metody łagodzenia bólu;
 • akceptacja i realizacja planu porodu;
 • ochrona krocza;
 • nacięcie stosowane tylko w sytuacjach tego wymagających np.: zagrażające pęknięcie ( mało elastyczne tkanki),zagrożenie zdrowia dziecka,prognostycznie duże dziecko i.t.p.;
 • lewatywa i golenie krocza wykonywane nie rutynowo, wyłącznie za zgodą rodzącej lub na jej życzenie;możliwość pobrania krwi pępowinowej podczas porodu

opieka okołoporodowa zgodna ze „Standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”

Tryb pracy:

Świadczenia na sali porodowej udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego).

Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Dokumenty i wyniki badań

Do porodu nie jest potrzebne skierowanie.

Należy mieć ze sobą:

 • karta przebiegu ciąży;
 • dokument tożsamości,dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach kreślonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398);
 • oryginalny wynik grupy krwi;
 • inne wyniki badań (GBS), konsultacji wykonanych w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży;
 • plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową POZ.

Rzeczy dla siebie

 • szlafrok;
 • kapcie, klapki pod prysznic;
 • skarpetki;
 • biustonosz do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki laktacyjne do biustonosza,
 • przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki,opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie;
 • nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania);
 • kubek lub filiżankę, sztućce;
 • dwa ręcznik;
 • koszule nocne do karmienia piersią 2 sztuki;
 • koszula do porodu umożliwiająca karmienie piersią 1 sztuk;
 • woda źródlana w butelce;
 • jednorazowe majtki 5 sztuk;
 • wkładki poporodowe.

Telefony:

Położne 63 26 26 180

Zadania oddziału:

 • Całodobowa opieka okołoporodowa nad rodzącymi z porodów fizjologicznych i patologii ciąży oraz stanów naglących w położnictwie ,zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowe(Dz.U. 2018 poz. 1756)
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w sali porodowej.
 • Doskonalenie zawodowe położnych.
 • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:34 Mariusz Walczak