Konkursy

Tytuł Autor Odsłony
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni USG w zakresie badań USG i USG Doppler dla pacjentów SPZOZ w Kole Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 101
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chirurgii dla pacjentów SPZOZ w Kole w zakreie procedur ortopedycznych Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 140
Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w zakresie Izby Przyjęć Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 169
Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ i PNŚ - 2024 Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 214
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :Specjalistycznych badań histopatologicznych, patomorfologicznych oraz cytologicznych dla pacjentów SPZOZ w Kole Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 112
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologi i Intensywnej Terapi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Kole Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 182
Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresach POZ i PNŚ Udostępniony przez: iwona Klassura Odsłon: 188
Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SPZOZ w Kole w zakresie Izby Przyjęć Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 146
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SPZOZ w Kole w zakresie oddziału dziecięcego/noworodkowego Udostępniony przez: iwona Klassura Odsłon: 152
Opisywanie badań tomografii komputerowej oraz badań RTG w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Udostępniony przez: iwona Klassura Odsłon: 197