Kierownik Bloku Operacyjnego i Działu Anestezjologii – Cezary Borowski
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę na Bloku Operacyjnym – Monika Frątczak
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę w Dziale Anestezjologii – Magdalena Machnik

Tryb pracy:

Lekarze przeprowadzający zabiegi operacyjne zatrudnieni są we właściwych oddziałach – zgodnie z posiadaną specjalnością.

Lekarze anestezjolodzy zatrudnieni są w systemie dyżurowym, na podstawie grafiku dyżurów zatwierdzonego przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektora zakładu.

Pielęgniarki zatrudnione są w systemie zmianowym 12-godzinnym

w godzinach od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00.

Zadania zespołu operującego:

 • obsługa aparatury i sprzętu medycznego
 • przygotowanie zestawów z narzędziami i materiałami do zabiegów operacyjnych.
 • ułożenie pacjenta do zabiegu
 • udział w zabiegu operacyjnym
 • porządkowanie zestawów narzędzi i materiałów po zakończonych zabiegach
 • Zadania zespołu anestezjologicznego: dotyczą obsługi pacjentów na bloku operacyjnym, a także pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego,  u których wykonuje się zabiegi operacyjne.

 

Do zadań tych należą w szczególności:

 • obsługa aparatury i sprzętu stosowanego w anestezjologii.
 • Przygotowanie pacjenta do znieczulenia
 • Aktywne uczestnictwo w znieczuleniu
 • Monitorowanie stanu chorego podczas znieczulenia, rozpoznawanie i leczenie powikłań
 • Dbanie o komfort psychiczny i fizyczny pacjenta na sali operacyjnej
 • Udział w akcjach reanimacyjnych pacjentów w innych komórkach organizacyjnych zakładu, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:35 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 11:45 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 styczeń 2024 13:07 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 06:51 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 marzec 2024 09:55 Mariusz Walczak