Kierownik Sterylizatorni : 
Alicja Stempińska Telefon: bezpośredni 63 26 26 191 
Telefon
: bezpośredni 63 26 26 185 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.