Zamówienia do 30 tysięcy euro

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Autor Odsłony
Udzielenie pożyczki/kredytu dla SPZOZ w Kole Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 307
Zbycie ambulansów Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 121
Usługi opieki serwisowej dla posiadanego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania Eskulap Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 167
Usługa gwarancji, serwisu i opieka powdrożeniowa wraz z nadzorem autorskim dla szpitalnego systemu informatycznego Simple. ERP Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 183
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacjami technicznymi wykonania robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Dostosowanie budynku B dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 231
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania -Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z Covid-19 - II Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 359
Ogłoszenie o zbyciu zbędnych i zużytych aktywach trwałych w SPZOZ w Kole - Ambulans Mercedes Benz Sprinter Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 324
Zapytanie ofertowe - Usługa serwisu i wsparcia technicznego wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania ESKULAP Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 347
sukcesywne świadczenie w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Udostępniony przez: Iwona Klassura Odsłon: 382
Ogłoszenie o zbyciu aktywów trwałych w SPZOZ w Kole III Udostępniony przez: IK Odsłon: 369