Kierownik Izby Przyjęć, POZ/ PNŚ, Transport Medyczny -Tomasz Ignaczewski

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę – Ewa Sowińska

ZADANIA IZBY PRZYJĘĆ

 1. Badanie lekarskie chorych zgłaszających się na Izbę Przyjęć
 2. Przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego
 3. Transport pacjentów na specjalistyczne badania do innych placówek służby zdrowia
 4. Transport pacjentów do miejsca zamieszkania na pisemne zlecenie lekarza dyżurnego Izby Przyjęć lub lekarza z oddziału

W Izbie Przyjęć znajduje się telefon sieci miejskiej oraz spis telefonów i adresów zakładów opieki zdrowotnej, policji, prokuratury, straży pożarnej, pracowników zajmujących kierownicze stanowiska
w szpitalu, a także instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych.   Personel Izby Przyjęć podlega w wykonywaniu w swych czynności lekarzowi dyżurnemu oraz koordynatorowi Izby Przyjęć.
W Izbie Przyjęć prowadzi się dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej:

 1. Księgę główną przyjęć i wypisów
 2. Książkę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych
 3. Raport dzienny osobowy

Każdy chory zgłaszający się ze skierowaniem do Szpitala lub przywieziony do Szpitala jest niezwłocznie zbadany przez lekarza dyżurnego. Nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek ciężko choremu, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej i pozostawienia w szpitalu.

Chorych niezakwalifikowanych do leczenia szpitalnego a wymagających leczenia ambulatoryjnego, lekarz dyżurny przekazuje z odpowiednią adnotacją dotyczącą dalszego sposobu postępowania do leczenia ambulatoryjnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – POZ  Pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – codziennie po godzinie 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) – przez całą dobę. Świadczenia tego rodzaju są udzielane bez skierowania. Pacjent zgłaszając się do POZ powinien posiadać dokument tożsamości z nr PESEL oraz dokumenty potwierdzające prawo do udzielania świadczeń. Jeśli w momencie zgłoszenia nie posiada takich dokumentów powinien je przedstawić w ciągu siedmiu dni od dnia wizyty. Pacjent może skorzystać z opisanej wyżej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przyjęcie w trybie nagłym

Przyjęcie w trybie nagłym związane jest z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji. Następuje ono wtedy, kiedy pacjent zgłasza się na izbę przyjęć z „pilnym” skierowaniem od lekarza lub jest przywieziony przez karetkę pogotowia lub inne osoby. W izbie przyjęć zostają przeprowadzone niezbędne badania i pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna. Jeżeli lekarz zdecyduje o przyjęciu, pacjent zostaje przekazany do odpowiedniego oddziału szpitalnego. Jeśli w momencie przyjęcia pacjent nie posiada wymaganych dokumentów (dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) może je dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia (jeśli nadal przebywa w szpitalu) lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Przyjęcie w trybie planowym

Jeśli pacjent posiada skierowanie do szpitala w trybie planowym uzgadnia termin przyjęcia w szpitalnej izbie przyjęć. Po uzgodnieniu terminu pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu do szpitalnej izby przyjęć. Pacjent powinien posiadać skierowanie do szpitala, dokument tożsamości oraz ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala i  założeniu dokumentacji medycznej pacjent zostaje przekazany przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału.

Co zabrać do szpitala?

Wykaz dokumentów do przyjęcia:

 • skierowanie do szpitala;
 • dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość z nr PESEL);
 • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia;

w tym karty informacyjne,

 • spis aktualnie przyjmowanych leków;
 • dokument upoważniający do udzielania świadczeń poza kolejnością.

Wykaz niezbędnych rzeczy osobistych:

piżama, szlafrok, bielizna osobista, kapcie, przybory toaletowe, ręcznik, kubek, sztućce, leki i inne środki medyczne przyjmowane codziennie w związku z chorobą inną niż powód pobytu w Szpitalu.

Prosimy w miarę możliwości o:

pozostawienie rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze, karty bankomatowe, laptopy itp.) w domu, ograniczenie rzeczy osobistych do minimum.

Zasady przyjęć:

 1. Godziny przyjęć -codziennie całodobowo
 2. Obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza
 3. Bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związane z urazem, stanem zagrożenia życia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:36 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 12:38 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 styczeń 2022 11:17 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:14 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:14 Mariusz Walczak