Zadaniem Pracowni Endoskopii jest:

 • wykonywanie badań specjalistycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla oddziałów SPZOZ, Poradni Specjalistycznych oraz Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla osób ubezpieczonych na skierowanie od lekarza zatrudnionego w SPZOZ, podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów, osób indywidualnych jako badania płatne.
 • przyjmowanie pacjentów do badań odbywa się zgodnie z ustalonymi terminami na podstawie posiadanego skierowania oraz okazanego dokumentu tożsamości z wyjątkiem nagłych przypadków wymagających natychmiastowej pomocy;
 • udzielanie świadczeń za odpłatnością osobom nieuprawnionym,
 • prowadzenie list oczekujących na świadczenia, które zapewniają poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń,
 • rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby z uzgodnieniem terminu wizyty,
 • udzielanie świadczeń poza kolejnością osobom uprawnionym (m.in. : kombatantom, zasłużonym honorowym dawcom krwi i innym – szczegółowy wykaz dostępny na stronie Narodowego funduszu Zdrowia),
 • lekarz przeprowadza wywiad niezbędny do przeprowadzenia badania,
 • pacjent jest informowany o metodzie badania i czynnościach jakie ma wykonać w trakcie zabiegu,
 • pacjent otrzymuje wynik badania w formie wydruku komputerowego, dla pacjentów hospitalizowanych wynik badań dostarczany jest w oddział,
 • w przypadku pobrania wycinka do oceny histopatologicznej:
 • u pacjenta hospitalizowanego po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego wyznaczona osoba niezwłocznie przesyła w wersji elektronicznej wynik do oddziału szpitalnego,
 • u pacjenta ambulatoryjnego odbiór wyniku jest możliwy w budynku „C” pierwsze piętro w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze ( kontakt tel. 63 26 26 119)
 • w przypadku wyniku alarmowego informacja ta jest niezwłocznie przekazywana do lekarza kierującego zgodnie z regulacjami zawartymi w wewnętrznych aktach prawnych.

 

Tryb pracy:

świadczenia udzielane są w dni robocze w godzinach od 7 30 do 15 05  w budynku „A 4” - parter.  

Personel Lekarski Pracowni:

lek. med. spec. chirurg Maciej Goździkowski – w zakresie wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego( badania gastroskopii i kolonoskopii)

lek. med. spec. pulmonolog, internista Adam Matysiak - w zakresie wykonywania badań endoskopowych układu oddechowego (bronchoskopia)  

Kontakt do Pracowni:

nr tel. 63 26 26 132 – w godzinach pracy Pracowni

odbiór wyniku badania histopatologicznego: budynek „C” pierwsze piętro w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze – nr tel. 63 26 26 119

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:34 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:40 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:40 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:41 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:41 Mariusz Walczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:42 Mariusz Walczak