Kierowanie komórką:

Pracownią Endoskopii kieruje Kierownik Pracowni -  Maciej Goździkowski

Zadania Komórki:

  • Wykonywanie badań diagnostycznych: gastroskopia, rektoskopia bronchoskopia, kolonoskopia;
  • Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
  • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów;
  • Zapobieganie zakażeniom wewnątrz pracowni.

Tryb pracy:

Godziny pracy lekarzy: 7.00 – 14.00 (w tym wyznaczone godziny pracy)

tel. 63 26 26 132

Pielęgniarka zatrudniona jest w systemie jednozmianowym

w godzinach 7.00  – 14.35

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.