KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierowanie komórką:

Pracownią USG kieruje Kierownik Pracowni spec. Aleksandra Pakuła

Zadania Komórki:

Pracownia USG wykonuje badania na aparaturze:

 • PHILIPS CLEARVUE 550 USG
 • ALOKA ALPHA 6 USG

Wykonujemy:

 • USG stawu biodrowego, stawu kolanowego pod kątem obecności płynu u dzieci
 • USG jamy brzusznej – dorośli i dzieci
 • USG tarczycy, węzły chłonne – dorośli i dzieci
 • USG przezciemiączkowe


Kontakt do pracowni:

telefon stacjonarny: 63 2626188; tel. kom. +48 601379305

Rejestracja telefoniczna lub osobista w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek: od godz. 8.oo  do godz. 9.3o

wtorek, piątek: od godz. 8.oo  do godz. 15.oo

Nadzór nad funkcjonowaniem pracowni diagnostyki kardiologicznej pełni dyrektor ds. lecznictwa.

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej mieści się na I piętrze szpitala (budynek "A")

W pracowni diagnostyki kardiologicznej zatrudnione są osoby na stanowiskach:

 • technik diagnostyki kardiologicznej
 • pielęgniarka

Zadania Pracowni:

 • Wykonywanie badań elektrokardiograficznych spoczynkowych i wysiłkowych oraz badań Holtera sercowych i ciśnieniowych dla pacjentów szpitala , poradni specjalistycznych innych podmiotów zewnętrznych.
 • Wykonywanie w/w badań dla podmiotów zewnętrznych, z którymi zakład zawarł odrębną umowę
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora zakładu

Tryb pracy:

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej czynna jest w dni robocze w godzinach od 7 00 do 14 35

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy pracowni pod nr tel: 63 26 26 117 lub osobiście.

Współpraca z innymi jednostkami

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej współpracuje z:

 • oddziałami szpitalnymi
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w zakładzie
 • zespołami i komisjami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczonych usług
 • podmiotami zewnętrznymi, dla których pracownia wykonuje badania.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Poradnia funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w ramach umowy z NFZ:

Budynek Szpitala "A" parter Rejestracja czynna od godz 7:30 do 18:00 - tel: 63 26 26 205

Naszym Pacjentom zarówno dorosłym jak i dzieciom zapewniamy pełną opiekę medyczną Lekarską i Pielęgniarską w miejscu przyjęć.

Wizyty są umawiane zarówno osobiście jak i telefonicznie na ustalone godziny w celu zaoszczędzenia Państwu cennego czasu.

Na miejscu Naszym Pacjentom na miarę potrzeb diagnostycznych zapewniamy:

 • Pobieranie materiału do badań
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar glukozy
 • Wykonanie EKG i inne


Opiekę nad Pacjentami sprawują:

 • lek.med. Abdel Mustafa - lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • lek.med. Bartosz Gniazdowski
 • lek.med. Zenon Chrząstowski

..: Deklaracja wyboru lekarza :..

..: Deklaracja wyboru położnej :..

..: Deklaracja wyboru pielęgniarki :..

..: Deklaracja wyboru świadczeniodawcy :..

Kierownik Sterylizatorni : 
Alicja Stempińska Telefon: bezpośredni 63 26 26 191 
Telefon
: bezpośredni 63 26 26 185 

Kierowanie komórką:

Pracownią Endoskopii kieruje Kierownik Pracowni -  Maciej Goździkowski

Zadania Komórki:

 • Wykonywanie badań diagnostycznych: gastroskopia, rektoskopia bronchoskopia, kolonoskopia;
 • Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów;
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrz pracowni.

Tryb pracy:

Godziny pracy lekarzy: 7.00 – 14.00 (w tym wyznaczone godziny pracy)

tel. 63 26 26 132

Pielęgniarka zatrudniona jest w systemie jednozmianowym

w godzinach 7.00  – 14.35