KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Ultrasonografia ( USG ) - to metoda obrazowania polegająca na analizie ultradźwięków odbitych od badanego narządu, czy tkanki i tworzenia na tej podstawie obrazu na ekranie aparatu ultrasonograficznego.

Podstawową częścią aparatu USG jest głowica, która wysyła w określonym kierunku ultradźwięki
o wysokiej częstotliwości (2,5 – 15 MHz ), niesłyszalnych dla ucha ludzkiego a ich wnikanie jest bezbolesne, a rozchodzenie nie uszkadza komórek.

Ultradźwięki przetwarzane są przez układ komputerowy i w formie obrazu prezentowane na ekranie.

Pracownia USG wykonuje badania na aparaturze:

 • PHILIPS CLEARVUE 550 USG
 • ALOKA ALPHA 6 USG
 • PHILIPS AFFINITI 30
 • SAMSUNG HS40

Badanie USG może obejmować:

 • USG stawu biodrowego, stawu kolanowego pod kątem obecności płynu u dzieci
 • USG jamy brzusznej – dorośli i dzieci
 • USG tarczycy, węzły chłonne, tkanki miękkie – dorośli i dzieci
 • USG przezciemiączkowe

Przygotowanie się Pacjenta do badania:

Każde przez skórne badanie USG wymaga pokrycia ciała żelem, który zapewnia przewodzenie ultradźwięków. Jest on nieszkodliwy i niebrudzący oraz pozbawiony tłuszczu. Po badaniu wystarczy wytrzeć go papierowym ręcznikiem.

USG jamy brzusznej i miednicy - należy być na czczo co najmniej 4-5 godzin ( tzn. nie pić i nie jeść) . W celu wypełnienia pęcherza moczowego należy wypić 3 szklanki niegazowanej wody
1-1,5h przed badaniem.

W dniu poprzedzającym badanie można przyjąć  Espumisan  - 3 razy po 2 kapsułki oraz zachować dietę lekkostrawną.

USG tarczycy -  nie wymaga szczególnego przygotowania. Należy jednak przyjść bez biżuterii na szyi oraz w ubraniu, które pozwoli na jej swobodne odkrycie.

W przypadku pacjentów  przyjmujących na stałe leki np. pacjenci chorzy na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając niewielką ilością niegazowanej wody. Pacjenci z cukrzycą mogą spożyć  niewielki posiłek.

Należy zabrać ze sobą  wyniki poprzednich badań (  USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ew. wypisy ze szpitala).

Pacjent powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie na badanie.

 Kierownik Pracowni - lek. med. spec. radiologi i diagnostyki obrazowej Aleksandra Pakuła

Lekarz Pracowni – lek. med. spec. radiologi i diagnostyki obrazowej Mateusz Trzeciak .

 

Kontakt do pracowni:

 

Pracownia USG  dla dorosłych ( budynek A,- I piętro przy RTG):

tel. stacjonarny: 63 2626188; tel. kom. +48 601379305

Rejestracja telefoniczna lub osobista w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek: od godz. 8:00  do godz. 9:30

wtorek, piątek: od godz. 8:00  do godz. 15:00

 

Pracownia USG  dla dzieci ( budynek A,- I piętro przy oddziale dziecięcym ):

tel. stacjonarny: 63 2626166

Rejestracja telefoniczna lub osobista w dniach:

od poniedziałku do piątku: od godz. 10:00  do godz.14:00

 

Nadzór nad funkcjonowaniem pracowni diagnostyki kardiologicznej pełni dyrektor ds. lecznictwa.

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej mieści się na I piętrze szpitala (budynek "A")

W pracowni diagnostyki kardiologicznej zatrudnione są osoby na stanowiskach:

 • technik diagnostyki kardiologicznej
 • pielęgniarka

Zadania Pracowni:

 • Wykonywanie badań elektrokardiograficznych spoczynkowych i wysiłkowych oraz badań Holtera sercowych i ciśnieniowych dla pacjentów szpitala , poradni specjalistycznych innych podmiotów zewnętrznych.
 • Wykonywanie w/w badań dla podmiotów zewnętrznych, z którymi zakład zawarł odrębną umowę
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora zakładu

Tryb pracy:

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej czynna jest w dni robocze w godzinach od 7 00 do 14 35

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy pracowni pod nr tel: 63 26 26 117 lub osobiście.

Współpraca z innymi jednostkami

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej współpracuje z:

 • oddziałami szpitalnymi
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w zakładzie
 • zespołami i komisjami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczonych usług
 • podmiotami zewnętrznymi, dla których pracownia wykonuje badania.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Poradnia funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w ramach umowy z NFZ:

Budynek Szpitala "A" parter Rejestracja czynna od godz 7:30 do 18:00 - tel: 63 26 26 205

Naszym Pacjentom zarówno dorosłym jak i dzieciom zapewniamy pełną opiekę medyczną Lekarską i Pielęgniarską w miejscu przyjęć.

Wizyty są umawiane zarówno osobiście jak i telefonicznie na ustalone godziny w celu zaoszczędzenia Państwu cennego czasu.

Na miejscu Naszym Pacjentom na miarę potrzeb diagnostycznych zapewniamy:

 • Pobieranie materiału do badań
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar glukozy
 • Wykonanie EKG i inne


Opiekę nad Pacjentami sprawują:

 • lek.med. Abdel Mustafa - lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • lek.med. Bartosz Gniazdowski
 • lek.med. Zenon Chrząstowski

..: Deklaracja wyboru lekarza :..

..: Deklaracja wyboru położnej :..

..: Deklaracja wyboru pielęgniarki :..

..: Deklaracja wyboru świadczeniodawcy :..

Kierownik Sterylizatorni : 
Alicja Stempińska Telefon: bezpośredni 63 26 26 191 
Telefon
: bezpośredni 63 26 26 185 

Zadaniem Pracowni Endoskopii jest:

 • wykonywanie badań specjalistycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla oddziałów SPZOZ, Poradni Specjalistycznych oraz Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla osób ubezpieczonych na skierowanie od lekarza zatrudnionego w SPZOZ, podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów, osób indywidualnych jako badania płatne.
 • przyjmowanie pacjentów do badań odbywa się zgodnie z ustalonymi terminami na podstawie posiadanego skierowania oraz okazanego dokumentu tożsamości z wyjątkiem nagłych przypadków wymagających natychmiastowej pomocy;
 • udzielanie świadczeń za odpłatnością osobom nieuprawnionym,
 • prowadzenie list oczekujących na świadczenia, które zapewniają poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń,
 • rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby z uzgodnieniem terminu wizyty,
 • udzielanie świadczeń poza kolejnością osobom uprawnionym (m.in. : kombatantom, zasłużonym honorowym dawcom krwi i innym – szczegółowy wykaz dostępny na stronie Narodowego funduszu Zdrowia),
 • lekarz przeprowadza wywiad niezbędny do przeprowadzenia badania,
 • pacjent jest informowany o metodzie badania i czynnościach jakie ma wykonać w trakcie zabiegu,
 • pacjent otrzymuje wynik badania w formie wydruku komputerowego, dla pacjentów hospitalizowanych wynik badań dostarczany jest w oddział,
 • w przypadku pobrania wycinka do oceny histopatologicznej:
 • u pacjenta hospitalizowanego po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego wyznaczona osoba niezwłocznie przesyła w wersji elektronicznej wynik do oddziału szpitalnego,
 • u pacjenta ambulatoryjnego odbiór wyniku jest możliwy w budynku „C” pierwsze piętro w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze ( kontakt tel. 63 26 26 119)
 • w przypadku wyniku alarmowego informacja ta jest niezwłocznie przekazywana do lekarza kierującego zgodnie z regulacjami zawartymi w wewnętrznych aktach prawnych.

 

Tryb pracy:

świadczenia udzielane są w dni robocze w godzinach od 7 30 do 15 05  w budynku „A 4” - parter.  

Personel Lekarski Pracowni:

lek. med. spec. chirurg Maciej Goździkowski – w zakresie wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego( badania gastroskopii i kolonoskopii)

lek. med. spec. pulmonolog, internista Adam Matysiak - w zakresie wykonywania badań endoskopowych układu oddechowego (bronchoskopia)  

Kontakt do Pracowni:

nr tel. 63 26 26 132 – w godzinach pracy Pracowni

odbiór wyniku badania histopatologicznego: budynek „C” pierwsze piętro w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze – nr tel. 63 26 26 119