Drukuj

Koordynator Oddziału Wewnętrznego II – Arkadiusz Ostrowski

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II –Magdalena Woś

Tryb pracy:

świadczenia w oddziale wewnętrznym udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:

Godz. 8.10 – raport lekarski

Godz. 8.15-11.00 – wizyta lekarska

Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty

Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne (np.USG serca i jamy brzusznej)

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.00, a w razie jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Telefony:

Zadania oddziału:

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów

1

Odwiedzanie pacjentów może odbywać się codziennie – sugerowane godziny: od 12 00 – 19 00

2

Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej, mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego

3

Pacjenta moodwiedzić jednocześnie dwie osoby

4

W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 10 r.ż

5

Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach

6

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane

7

Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego - Ciągle przebywanie na salach jest krępujące dla innych

8

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela lekarz kierujący oddziałema w razie jego nieobecności lekarz dyżurny

9

Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w zakresie pielęgnowania udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna

10

Wypisy pacjentów odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

W oddziale niedopuszczalne jest:

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.