Drukuj

Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego – Janusz Karaszewski

Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale położniczo-ginekologicznym udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach: od 7.30 do 15.05  w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel położniczy pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:

Godz. 8.00 – raport lekarski

Godz. 8.10-10.00 – wizyta lekarska

Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty

Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego, a w razie jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Zadania oddziału:

Regulamin dla osób odwiedzających

 

1

Odwiedzanie pacjentek może odbywać się codzienniesugerowane godziny: od 12 00 – 19 00

2

Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego

3

Nie zaleca się odwiedzin pacjentek będących w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

4

Pacjent może odwiedzić jednocześnie jedna osoba

5

W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 15 r.ż

6

Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach

7

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane

8

Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego - ciągłe przebywanie na salach jest krepujące dla innych

9

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentki udziela lekarz kierujący oddziałem a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny

10

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentki w zakresie pielęgnowania udziela położna oddziałowa lub położna dyżurna

11

Wypisy pacjentek odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

W oddziale niedopuszczalne jest:

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.