KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Nadzór nad funkcjonowaniem pracowni diagnostyki kardiologicznej pełni dyrektor ds. lecznictwa.

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej mieści się na I piętrze szpitala (budynek "A")

W pracowni diagnostyki kardiologicznej zatrudnione są osoby na stanowiskach:

 • technik diagnostyki kardiologicznej
 • pielęgniarka

Zadania Pracowni:

 • Wykonywanie badań elektrokardiograficznych spoczynkowych i wysiłkowych oraz badań Holtera sercowych i ciśnieniowych dla pacjentów szpitala , poradni specjalistycznych innych podmiotów zewnętrznych.
 • Wykonywanie w/w badań dla podmiotów zewnętrznych, z którymi zakład zawarł odrębną umowę
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora zakładu

Tryb pracy:

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej czynna jest w dni robocze w godzinach od 7 00 do 14 35

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy pracowni pod nr tel: 63 26 26 117 lub osobiście.

Współpraca z innymi jednostkami

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej współpracuje z:

 • oddziałami szpitalnymi
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w zakładzie
 • zespołami i komisjami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczonych usług
 • podmiotami zewnętrznymi, dla których pracownia wykonuje badania.

Kierownik Sterylizatorni : 
Alicja Stempińska Telefon: bezpośredni 63 26 26 191 
Telefon
: bezpośredni 63 26 26 185 

Kierowanie komórką:

Pracownią Endoskopii kieruje Kierownik Pracowni -  Maciej Goździkowski

Zadania Komórki:

 • Wykonywanie badań diagnostycznych: gastroskopia, rektoskopia bronchoskopia, kolonoskopia;
 • Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów;
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrz pracowni.

Tryb pracy:

Godziny pracy lekarzy: 7.00 – 14.00 (w tym wyznaczone godziny pracy)

tel. 63 26 26 132

Pielęgniarka zatrudniona jest w systemie jednozmianowym

w godzinach 7.00  – 14.35

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Poradnia funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w ramach umowy z NFZ:

Budynek Szpitala "A" parter Rejestracja czynna od godz 7:30 do 18:00 - tel: 63 26 26 205

Naszym Pacjentom zarówno dorosłym jak i dzieciom zapewniamy pełną opiekę medyczną Lekarską i Pielęgniarską w miejscu przyjęć.

Wizyty są umawiane zarówno osobiście jak i telefonicznie na ustalone godziny w celu zaoszczędzenia Państwu cennego czasu.

Na miejscu Naszym Pacjentom na miarę potrzeb diagnostycznych zapewniamy:

 • Pobieranie materiału do badań
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar glukozy
 • Wykonanie EKG i inne


Opiekę nad Pacjentami sprawują:

 • lek.med. Abdel Mustafa - lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • lek.med. Bartosz Gniazdowski
 • lek.med. Zenon Chrząstowski

..: Deklaracja wyboru lekarza :..

..: Deklaracja wyboru położnej :..

..: Deklaracja wyboru pielęgniarki :..

..: Deklaracja wyboru świadczeniodawcy :..

Tel: 63 26 26 118 lub 601 067 026

Poradnia chirurgiczna - gabinet nr 016


Poniedziałek:

lek. Piotr Hynas

12.00 - 17.00

Wtorek:

lek. Łukasz Kasiorek

9:00 - 16:00

Środa

lek. Maciej Goździkowski
lek. Paweł Hynas

10:30 – 13:30
13:30 – 17.30

Czwartek

lek. Henryk Janowski

10:00 - 15:00

Piątek

lek. Krzysztof Mazurczyk

09:00 - 14:00

 

Poradnia ginekologiczno- położnicza - gabinet nr 020


Wtorek:

lek. Sławomira Zając
lek. Marek Kończak

08.00 - 12.00
12:00 - 15.00

Środa:

lek. Dawid Luwański

15.00 - 19.00

Czwartek:

lek. Sławomira Zając

11:00 - 15:00

 

Poradnia kardiologiczna - gabinet nr 014


Poniedziałek:

lek. Krzysztof Kiejnich

09:00 – 12:00

Wtorek:

lek. Krzysztof Kiejnich

14:00 – 18:00

Środa:

lek. Marian Kaczmarek

lek. Krzysztof Kiejnich (naprzemiennie co 2 tyg.)

14:00 - 18:00
(14:00 - 15:00 ECHO serca wykonywane w Pracowni USG)

Czwartek:

lek. Marian Kaczmarek

08:00 - 13:00

Ponadto w określone dni w Poradni Kardiologicznej przyjmują (gabinet nr 014):
lek. Izabela Plesiewicz
lek. Natalia Navarro- Kuczborska
lek. Monika Szewczyk
lek. Grzegorz Nawarski
Szczegółowych informacji udziela Rejestracja.

Poradnia urologiczna - gabinet nr 016


Poniedziałek:

lek. Arkadiusz Matusiak

16:00 - 20:00

Wtorek:

lek. Cezary Rodziewicz

09:00 – 13:00 (gab. 010)

Piątek:

lek. Arkadiusz Matusiak

16:00 - 20:00

 

Poradnia pulmonologiczna

Środa:

lek. Krzysztof Brzęcki

08:00  -  12:00

Czwartek:

lek. Krzysztof Brzęcki

14:00  -  18:00

Sobota:

lek. Krzysztof Brzęcki

08:00  -  12:00

 

Poradnia onkologiczna

Środa:

lek. Wojciech Małecki

informacji udziela rejestracja 

08:00  -  12:00

Czwartek:

lek. Wojciech Małecki

informacji udziela rejestracja 

14:00  -  18:00

Sobota:

lek. Wojciech Małecki

informacji udziela rejestracja 

08:00  -  12:00